Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Katarína Lanščáková

klinická psychologička, psychoterapeutka

k.lanscakova@post.sk
0944 213 514
Letecká vojenská nemocnica, Murgašova 1, Košice (4. poschodie)

Individuálne poradenstvo

Individuálna psychoterapia

Kresťanské poradenstvo