Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

PhDr. Ingrid Jakab Románová

Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

ijr.psycholog.us@gmail.com
0910 818 878
Košice

Zameranie