Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Hana Šándorová

Psychologička, psychoterapeutka vo výcviku

hana.sandorova@gmail.com
0908 774 829
Bratislava

Zameranie