Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Eva Falisová

Psychologička, v supervíznej časti psychoterapeutického výcviku

www.zmysluplnyzivot.sk
Trnava

Zameranie

Individuálna práca s dospelými klientami