Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Pokračujúc v tradícii spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie Vás 27. 4. 2019 v Bratislave radi uvítame na ďalšom ročníku. Téma konferencie je „Osamelosť a jej podoby v psychoterapii“.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

V rámci psychoterapeutického procesu sa stretávame s rôznymi formami osamelosti. Prichádzajú k nám klienti, ktorí žijú osamelo, aj klienti, ktorí sú osamelí so svojím utrpením. Práca psychoterapeuta je osamelá sama o sebe, terapeut častokrát ostáva sám s utrpením svojich klientov a supervízor s obsahmi svojich mladších kolegov. Srdečne Vás pozývame, aby sme sa spoločne pozreli na tieto formy osamelosti v psychoterapii, aj na možnosti, ako ju vyvažovať blízkosťou a vzájomnou podporou.

Miesto konania:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava

Poplatok za konferenciu:

Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku. Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie.

Vyplnenú prihlášku posielajte na: prihlaska@slea.sk

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa existenciálne analytického pohľadu na osamelosť v psychoterapeutickom procese, prednášajúci zo Slovenska i Čiech. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov.

Registrácia 8:20 – 8:50

Prednášky 9:00 – 12:30

Psychoterapeut – osamelé povolanie
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Sociální izolace a pocity osamělosti u obézních pacientů
PhDr. Martin Wagenknecht

Cesta z hlbokého pocitu osamelosti k objaveniu vnútorného dieťaťa
Mgr. Katarína Šurdová

Osamělý teenager, ztracený bez zpětné vazby
Mgr. Martina Vondrová

Přijetí života a smrti, osamělost v umírání
Mgr. Karel Kosina

Panelová diskusia s prednášajúcimi
Mgr. Zoltán Mátyus

Pauza na obed 12:30. – 14:30

Workshopy 14:30 – 16:00

Osamelosť ako príležitosť na stretnutie so sebou
Mgr. Katarína Vlašičová
Mgr. Zuzana Hitková

Spolu sami – sami spolu
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Čurdová

Neviděná osamělost kolem nás
Mgr. Klára Patlichová
Mgr. Ľuba Brožek

Suicidálny klient/pacient
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Arteterapeutické setkání se se samotou a osamělostí
PhDr. et Ing. Marie Lhotová

Zpětná vazba jako lék: práce se zpětnou vazbou v terapii
Mgr. Martina Vondrová