Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Po 14 ročníkoch Dne existenciální analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníkoch Dňa existenciálnej analýzy a logoterapie na Slovensku začneme 3. 6. 2017 v Bratislave novú tradíciu česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie. Téma konferencie je „Bez tela to nejde – existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania“. Ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať striedavo v Prahe a v Bratislave.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Miesto konania:

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava

Poplatok za konferenciu:

Pre účastníkov konferencie je zabezpečený obed - na výber budú dve polievky, hlavné jedlo, šalát, nápoj. Do prihlášky prosím uveďte, či o obed máte záujem a poplatok 4,70 € uhraďte spolu s účastníckym poplatkom. Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku.

Vyplnenú prihlášku posielajte na: prihlaska@slea.sk

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa existenciálne analytického prístupu k témam tela a telesného prežívania, prednášajúci z Čiech i Slovenska. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov.

Prednášky 9.00 – 12.30

Tělo jako nositel života. Existenciálně – analytický přístup k tělu.
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a lektorka SLEA ČR

Tělo jako nástroj vnímání emocí a pocitů.
Mgr. Jakub Hučín, psychoterapeut, lektor SLEA ČR

Práca s telom pri úzkostných stavoch.
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a členka výcvikového tímu SLEA Slovensko

Bez jedla to nejde – psychoterapia porúch príjmu potravy.
MUDr. Zuzana Matzová PhD., detská psychiatrička, psychoterapeutka, odborná asistentka na LF UK v Bratislave, členka výcvikového tímu SLEA Slovensko

Telo ako "brána" k hodnote seba samého.
Mgr. Lucia Kubinová, PhD., sociálna pedagogička, psychoterapeutka, odborná asistentka na FF UK v Bratislave

Sexualita z pohledu tělesné, psychické a noetické dimenze člověka.
Mgr. Martina Vondrová, psychoterapeutka, lektorka SLEA ČR

Pauza na obed 12.30. - 14.30

Workshopy 14.30 – 16.00

Fenomén bolesti v psychoterapii.
MUDr. Ľubica Černá, psychiatrička, psychoterapeutka
PhDr. Kateřina Hejnová, psychologička, psychoterapeutka

Telo pod tlakom.
Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
Mgr. Katarína Vlašičová, psychologička, psychoterapeutka

Představení výcviku v existenciální analýze.
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedníčka a lektorka SLEA ČR

Práce s bolestí u onkologických pacientů aneb "tělo vydrží hodně".
Mgr. Lenka Lisá, DiS., psychologička, psychoterapeutka

Telo ako priestor pre život.
Mgr. Zoltán Mátyus, psychoterapeut

Keď k nám telo prehovorí.
Mgr. Katarína Šurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
Mgr. et Mgr. Petra Čurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka