Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Archív akcií z roku 2016

Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom

Workshop bol z organizačných dôvodov zrušený.

V dňoch 11. – 12. 11. 2016 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom.

Všetci žijeme vo svete, do ktorého sme sa narodili. Prišli sme na tento svet bez toho, aby sme si sami vybrali, aký bude. Mnohé z toho, čo v tomto svete existuje, nemusí zodpovedať našim predstavám, potrebám a hodnotám, mnohé môže byť cudzie a ohrozujúce. Žiť v takomto svete naozaj, znamená prijať podmienky nášho sveta, jeho realitu a situácie, ktoré nám život dennodenne prináša. Počas workshopu sa budeme spoločne pozerať na to, aké podmienky náš dialóg so svetom podporujú - a aké okolnosti nám dialóg so svetom naopak sťažujú, príp. spôsobujú to, že z tohto dialógu vypadávame. Budeme sa tiež zaoberať tým, ako tento dialóg prežívame, či v ňom dokážeme zostať slobodnými, a kedy ho dokážeme vnímať ako zmysluplný. Workshop bude prevažne sebazážitkový, stručne predstavíme aj pohľad existenciálnej analýzy na človeka a na svet.

Novinky z rakúskej GLE

V dňoch 30.9. - 1.10.2016 sa koná jesenné sympózium rakúskej Spoločnosti pre existenciálnu analýzu a logoterapiu - GLE. Viac informácií na stránke GLE (obsah je po nemecky).

Deň existenciálnej analýzy a logoterapie, Praha

Dňa 16.4.2016 sa bude v Prahe konať 14. deň existenciálnej analýzy a logoterapie. Témou konferencie je "13. komnata psychoterapeuta - S čím sa potýkame v psychoterapii”. Viac informácií nájdete na www.slea.cz.

Konferencia o traumaterapii v rakúskej GLE "O hrôze, zúfalstve, súcite a úteche"

Dňa 20. februára 2016 sa vo Viedni bude konať jubilejná konferencia rakúskej Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (GLE) na tému traumaterapie. Vstupné pre členov GLE je 50 €, pre nečlenov 55 €. Dalšie informácie o programe, mieste konania a možnosti prihlásenia nájdete v letáčiku.