Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Archív akcií z roku 2015

2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 24. 10. 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Deň existenciálnej analýzy a logoterapie. Témou tohto ročníku je "Dnešná doba a strach".

Počas prípravy konferencie sa ukázalo, že akútnym strachom dnešnej doby je aj strach z ľudí na úteku. Náš rakúsky kolega Dr. med. Christian Probst sa rozhodol na túto situáciu reagovať svojim príspevkom „Strach z cudzincov. Výzva pre nás všetkých v styku s ľuďmi na úteku“. Vzhľadom na zmenu programu predlžujeme lehotu na úhradu nižšieho konferenčného poplatku (18 Euro) do 14.10.2015.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov a iných pomáhajúcich profesií, študentom so záujmom o psychoterapiu, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života. SACCME udelí účastníkom konferencie 5 kreditov.

Dopoludnia prednesú svoje príspevky, týkajúce sa rôznych foriem strachu, prednášajúci z Rakúska, Čiech i Slovenska. V popoludňajšom bloku si budú môcť účastníci konferencie vybrať účasť na jednom z workshopov a priblížiť sa tak praktickej práci so strachom v existenciálnej analýze.

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára prvý dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Výcvik povedie PhDr. Dana Krausová, koterapeutkami budú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Výcvik sa bude konať vo Sv. Jure pri Bratislave a začne v októbri 2015. Je určený psychológom, lekárom a ďalším profesionálom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období (marec) apríl – jún 2015 v Bratislave. V prípade záujmu o výcvik, napíšte prosím krátky e-mail obsahujúci Vaše meno, profesiu a kontaktné údaje na adresu vycvik@slea.sk a následne Vám bude zaslaná informácia o spôsobe prihlasovania na prijímacie pohovory.

Prvý celosvetový kongres existenciálnej psychoterapie

V dňoch 14. – 17. mája 2015 sa v Londýne uskutoční celosvetový kongres existenciálnej psychoterapie. Viac informácií nájdete na www.existentialpsychotherapy.net.

13. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie v Prahe

Dňa 18. 4. 2015 sa v Prahe bude konať 13. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý organizuje SLEA ČR. Názov konferencie je Téma sprituality v psychoterapii. Viac informácií nájdete na www.slea.cz.

Supervízia s Dr. Janou Božukovou, Bratislava

Dátum: sobota 17. 1. 2015, 10:00 – 13:00 a 14:30 – 18:00 (8½ supervíznych hodín)
Miesto konania: Búdková ul. Bratislava (v blízkosti Horského parku)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Dr. Jany Božukovej na adrese bozuk@gmx.at. V prípade ak ste sa záväzne prihlásili a nebudete môcť prísť, je možné sa bezplatne odhlásiť najneskôr týždeň pred konaním supervízie. Minimálny počet účastníkov je 5 (ak bude menej ako 5 prihlásených týždeň pred dátumom supervízie, supervízia sa nebude konať).