Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Archív akcií z roku 2014

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?

V dňoch 24. – 25. 10. 2014 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Supervízia s Dr. Danou Krausovou, Bratislava

Supervízia s Dr. Danou Krausovou sa uskutoční 13. – 14. 6. 2014 (piatok a sobota) na Nejedlého 18 v Bratislave – Dúbravke. Supervízia je určená pre účastníkov a absolventov výcvikov v Existenciálnej analýze a logoterapii. Minimálny počet účastníkov pri jednodennej supervízii je 6 účastníkov, pri dvojdňovej 4 účastníci každý deň. Cena za deň supervízie (8 hodín) je 65 euro. Prihlasujte sa na hitkova@slea.sk.

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?

(Prihlasovanie je ukončené, počet účastníkov už je naplnený)

V dňoch 23. – 24. 5. 2014 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Deň existenciálnej analýzy a logoterapie, Praha

Dňa 12. 4. 2014 sa v Prahe bude konať 12. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý organizuje SLEA Česká republika. Ste srdečne pozvaní. Viac informácií nájdete na www.slea.cz.