Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 26. 10. 2013 sa v Bratislave uskutoční Deň existenciálnej analýzy a logoterapie.

Cieľom tohto podujatia je predstaviť slovenskej odbornej verejnosti Existenciálnu analýzu a logoterapiu ako samostatný psychoterapeutický smer – založený na diele V. E. Frankla a jeho žiaka Alfrieda Längleho. Existenciálna analýza je uznávanou psychoterapeutickou metódou vo viacerých krajinách, okrem iného aj v Rakúsku a Českej republike. Na Slovensku zatiaľ nemá svoju históriu. Dúfame, že tohoročný Deň existenciálnej analýzy a logoterapie bude prvým krokom k jej vytvoreniu.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov a iných pomáhajúcich profesií, študentom so záujmom o psychoterapiu, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života. SACCME udelí účastníkom konferencie 5 kreditov.

Vyplnenú prihlášku posielajte na prihlaska@slea.sk.

Program

Prednášky (09:00 – 12:30)

Existenciálna analýza – jej základy a cesta k jej dnešnému poňatiu
PhDr. Jana Božuková, klinická psychologička, psychoterapeutka, čestná predsedkyňa a lektorka SLEA ČR, lektorka GLE Rakúsko

Existenciálna analýza v psychoterapeutickej praxi
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

„Jde o hodnoty.“ Existenciálně – analytické pojetí systemu hodnot a práce s hodnotami v terapii deprese a existenciálního vakua
Mgr. Martina Vondrová, psychoterapeutka, lektorka SLEA ČR

Smysluplné v existenciálně – analytické terapii
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedkyňa a lektorka SLEA ČR

Využitie existenciálnej analýzy a logoterapie v psychoterapii detí
MUDr. Zuzana Matzová, detská psychiatrička, asistentka LFUK

Workshopy (14:30 – 16:00)

„Koľko musím – koľko chcem?“ Prevencia syndrómu vyhorenia v psychoterapeutickej praxi
Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka

„Kedy je pomoc naozaj pomocou?“
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

Představení výcviku v existenciální analýze
PhDr. Dana Krausová, klinická psychologička, psychoterapeutka, predsedkyňa a lektorka SLEA ČR
PhDr. Martin Wagenknecht, klinický psychológ, psychoterapeut, lektor SLEA ČR

„Dívání se vyžaduje odvahu. Co mi brání naplno vidět?“
Mgr. Lenka Urbanová, psychologička, psychoterapeutka