Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Archív akcií z roku 2013

Deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Dňa 26. 10. 2013 sa v Bratislave uskutoční Deň existenciálnej analýzy a logoterapie.

Cieľom tohto podujatia je predstaviť slovenskej odbornej verejnosti Existenciálnu analýzu a logoterapiu ako samostatný psychoterapeutický smer – založený na diele V. E. Frankla a jeho žiaka Alfrieda Längleho. Existenciálna analýza je uznávanou psychoterapeutickou metódou vo viacerých krajinách, okrem iného aj v Rakúsku a Českej republike. Na Slovensku zatiaľ nemá svoju históriu. Dúfame, že tohoročný Deň existenciálnej analýzy a logoterapie bude prvým krokom k jej vytvoreniu.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov a iných pomáhajúcich profesií, študentom so záujmom o psychoterapiu, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života. SACCME udelí účastníkom konferencie 5 kreditov.