Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

klinická psychologička, psychoterapeutka

www.psychoterapia-ea.eu
petra.klastova@gmail.com
0905 105 344
Jozefská 12, Bratislava

Zameranie