Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Klinická psychologička, psychoterapeutka

www.psychoterapia-ea.eu
petra.klastova@gmail.com
0905 105 344
Koceľova 17, 1. posch., č. dv. 109, budova Vydavateľstva Príroda, Bratislava

Zameranie