Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Katarína Lanščáková

Psychologička, psychoterapeutka pracujúca pod supervízou

k.lanscakova@post.sk
0944 213 514
Psychiatrická nemocnica Michalovce

Individuálne poradenstvo

Individuálna psychoterapia

Kresťanské poradenstvo