Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Mgr. Andrea Bezáková

Psychoterapeutka

andrea.bezakova@gmail.com
0918 994 754
Majakovského 3, 811 04 Bratislava

Zameranie