Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Jesenné sympózium GLE Österreich

V dňoch 3. – 4. októbra 2014 sa v mestečku Hall v Tirolsku uskutoční jesenné sympózium rakúskej Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (GLE Österreich). Program sympózia si môžete stiahnuť, viac informácií nájdete na www.existenzanalyse.at.